Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 3 Mới Nhất

Đang tải...

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 3 mới nhất được biên soạn gồm các bài tập đọc hiểu, luyện từ và câu, thành ngữ, ca dao, các biện pháp tu từ và tập làm văn, nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập học sinh giỏi Tiếng Việt hiệu quả.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 3

Đề Số 1

1, Đọc bài thơ sau:

Mỗi sớm mai thức dậy                                    Mặt trời xuống núi ngủ
Luỹ tre xanh rì rào                                           Tre nâng vầng trăng lên
Ngọn tre cong gọng vó                                  Sao, sao treo đầy cành
Kéo mặt trời lên cao.                                       Suốt đêm dài thắp sáng.
Những trưa đồng đầy nắng                            Bỗng gà lên tiếng gáy
Trâu nằm nhai bóng râm                                 Xôn xao ngoài luỹ tre
Tre bần thần nhớ gió                                       Đêm chuyển dần về sáng
Chợt về đầy tiếng chim.

2. Các sự vật được nói đến trong bài thơ là:

a. Luỹ tre, gọng vó, trâu, tiếng chim, mặt trời, nắng

b. Luỹ tre, mặt trời, gọng vó, đồng, nắng, trâu, gió, chim, núi, vầng trăng, kéo

c. Luỹ tre, mặt trời, gọng vó, đồng, nắng, trâu, gió, chim, núi, vầng trăng, sao, gà, mầm măng, bóng râm

3. Hình ảnh so sánh có trong bài thơ là:

a. 1 hình ảnh      b. 2 hình ảnh        c. 3 hình ảnh       d. 4 hình ảnh

4. Bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào trong câu: “Tre bần thần nhớ gió” là:

a. Bần thần       b. Nhớ gió       c. Bần thần nhớ        d. Bần thần nhớ gió

5. Dòng nào dưới đây ghi những từ chỉ hoạt động, trạng thái.

a. Sớm, rì rào, cong, nhai, ngủ, xuống, sáng, đợi, dài, tiếng gáy

b. nâng, sớm, rì rào, dài, xôn xao, tiếng gáy, về, mầm măng, cong

c. Thức dậy, rì rào, kéo, nằm nhai, bần thần, nhớ, ngủ, xuống, nâng, lên, treo, thắp, xôn xao, chuyển, về, đợi

6. Sự vật được nhân hoá trong bài thơ là :

a. 1 Sự vật      b. 2 Sự vật       c. 3 sự vật        d. 4 sự vật

II: Tập làm văn:

Đề bài: Cô giáo như người mẹ hiền rất gần gũi, thân thương với các em. Em hãy viết một đoạn văn từ 8 đến 10 câu kể lại hình ảnh cô giáo dạy em trong 1 giờ học tập đọc mà em có nhiều ấn tượng nhất.

Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ (…) để hoàn chỉnh các thành ngữ, ca dao dưới đây:

a. Nhường cơm…………………………………………………………………..

b. Bán anh em xa………………………………………………………………..

c. Công cha như …………………………………………………………………

d. Nghĩa mẹ như ………………………………………………………………..

Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau:

a. Đội đồng diễn thể dục đang tích cực tập luyện để chuẩn bị trình diễn ở Hội khỏe Phù Đổng

b. Các bạn học sinh trong cùng một lớp thường xuyên giúp nhau trong học tập

Câu 5: Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai, hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Thế nào trong các câu sau:

a. Những làn gió từ sông thổi vào mát rượi.

b. Mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực như khối cầu lửa khổng lồ.

Câu 6: Ca dao có câu:

Tháp Mười đẹp nhất bông sen.
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Chỉ ra hình ảnh so sánh trong hai câu ca dao trên? Nêu cảm nhận của em về cách so sánh đó? (hình ảnh so sánh đó có ý nghĩa gì?)

Câu 7: Tập làm văn: Em đã được xem nhiều buổi biểu di n văn nghệ. Hãy kể lại buổi biểu di n văn nghệ để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.

Đề Số 2

Câu 1 -(2đ)

Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp: xanh, tươi, tốt, thắm (ví dụ: xanh tươi)

Câu 2 – (3đ)

Tìm 2 từ gần nghĩa, cùng nghĩa, trái nghĩa với từ: chăm chỉ

Câu 3 – (3đ)

Gạch chân (chú ý ghi rõ) dưới những danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ của Bác Hồ:

“Cảnh rừng Việt bắc thật là hay
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

Câu 4 – (2đ)

Trong bài bóc lịch (Tiếng Việt 2, tập 2) nhà thư Bế Kiến Quốc có viết:

“Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn…”

Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua đoạn thơ trên?

Câu 5 – Tập làm văn (10đ)

Em đã từng được bạn bè hoặc người thân tặng (cho) một đồ vật hay con vật. Hãy tả lại đồ vật hay con vật đó và nêu cảm nghĩ của em.

>> Tải tài liệu đầy đủ tại đây.

>> Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Việt Lớp 3 Học Kỳ 2 Năm 2021-2022

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận