Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn Toán Có Đáp Án Chi Tiết

Đang tải...

Chúng tôi giới thiệu bộ đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán có đán án đi kèm nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức môn Toán lớp 2.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng  lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.

  A. 0                                B. 35                                    C. 70                             D. 1

Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là :

  A. 17 giờ                       B. 21 giờ                        C.  19. giờ                   D. 15 giờ

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100                           B. 101                      C. 102                       D. 111

Câu 4: 5m 5dm = …..  Số điền vào chỗ chấm là:

 A. 55m                           B. 505 m                     C. 55 dm                    D.10 dm

Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:

A. 22                            B . 23                             C. 33                           D. 34

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là:

A. 17                               B. 18                                  C. 19                            D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:

 A. 998                      B. 999                            C. 978                      D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:

  A. 15 cm                        B. 20 cm                   C. 25 cm                   D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28. x có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 53                             B. 89                          C. 98                  D . 43                      

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 32                              B. 22                          C. 30                        D. 12

Phần II: Phần tự luận: (10 điểm)

 Câu 1: (1 điểm)

Trên bảng con có ghi phép tính:   6 + 8 + 6

Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26. Hỏi ai tính đúng?

Câu 2:  (4 điểm)

Mai có 28 bông hoa, Mai cho Hoà 8 bông hoa, Hoà lại cho Hồng 5 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số bông hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

Câu 3:  (3 điểm)

Hiện nay bố Hà 45 tuổi, còn ông nội Hà 72 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi của ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện nay thì hồi đó bố Hà bao nhiêu tuổi?

Câu 4: (2 điểm) Tìm x.

a. X + X x  5 =   24                                          b.    X  +  5  – 17   =  35

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) mỗi câu đúng cho 1 điểm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1:      A

Câu 2:      C

Câu 3:      C

Câu 4:      C

Câu 5:      B

Câu 6:      B

Câu 7:      B

Câu 8:      B

Câu 9:      A

Câu 10:    B

Phần II: Phần tự luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Cả hai bạn đều tính đúng.

Kết quả khác nhau do cầm bảng ngược nhau: 6 +8 +6 = 20 (cầm xuôi)

                                                                         9 + 8 + 9 = 26 (cầm ngược lại)

Câu 2:                                                          Giải

Số bông hoa còn lại của Mai hay số bông hoa mỗi bạn có lúc sau là:

28 – 8 = 20 (bông)

Lúc đầu Hồng có số bông hoa là:

20 – 5 = 15 ( bông)

Hoà được thêm 8 bông rồi lại cho đi 5 bông, như vậy Hoà được thêm số bông hoa là:

8 – 5 = 3 ( bông)

Lúc đầu Hoà có số bông hoa là:

20 – 3 = 17 (bông)

Đáp số : Hồng: 15 bông

                 Hoà: 17 bông

Lời giải đúng, tính đúng số hoa còn lại của Mai và số hoa lúc đầu của Hồng, mỗi câu 1 điểm

Lời giải và tính đúng số hoa Hoà được thêm (0,5 điểm)

Lời giải và tính đúng số hoa lúc đầu Hoà (1 điểm)

Đáp số đúng:  0,5 điểm

Câu 3: Mỗi câu lời giải đúng và phép tính đúng: 1 điểm

Giải

Ông hơn bố số tuổi là:    (0,5 điểm)

         72 – 45 = 27 (tuổi)         (0,5 điểm)

Khi ông bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi của bố là: (0,5 điểm)

         45 – 27 = 18 (tuổi)        (1điểm)

Đáp số: 18 tuổi          (0,5 điểm)

Câu 4: Mỗi câu đúng: 1 điểm

  1. X + X x  5 =   24                                          b.       X  +  5  – 17   =   35

       X  x  6      =  24                                                      X +  5        =   35  + 17

             X         =  24 : 6                                                 X  +  5      =   52

             X         =   4                                                              X       =   52   –  5

                                                                                               X      =     47

>> Tải bản PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: 216 Câu Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Kèm Đáp Án Chính Xác

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận