Đáp án Bài 1 đề tuyển sinh lớp Toán THPT Chuyên Huế 2009-2010. 

Đang tải...

Đáp án bài 1 Toán năm 2009 – 2010 Chuyên Huế.

Bài 1 : 

a) Ta có : x^2 – mx – m -1 = 0 (*) 

Δ = m^2 + 4m + 4 = {(m + 2)} ^2

Phương trình trên có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi : 

Δ > 0 <=>  {(m + 2)} ^2 >0 <=> m ≠ – 2

b) Ta có : x_1 x_2 = m ;  x_1 .x_2 = – m – 1

Đáp án bài 1 Toán năm 2009 - 2010 Chuyên Huế.

m = -1 => S = -1/3. Vậy giá trị nhỏ nhất của S là : -1/3 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận