Đáp án Bài 1 đề tuyển sinh lớp chuyên Tin THPT Quốc học Huế 2007 -2008

Đang tải...

Đáp án bài 1 Toán năm 2007 – 2008 Chuyên Tin THPT Huế.

Bài 1 : 

Ta có : 

Đáp án bài 1 Toán năm 2007 - 2008 Chuyên Tin THPT Huế.

Hay ( x + y )(x – y +2) =0 

+ Nếu x + y = 0, thay y = – x vào phương trình đầu thì:

x^2 – 2x = 8   <=>x^2  – 2x – 8 = 0 Giải ra ta được x = 4; x = -2

Trường hợp này hệ có hai nghiệm: (x;y) = (4;- 4); (x;y) = (-2;2)

+ Nếu x – y + 2 = 0, thay y = x + 2 vào phương trình đầu thì:

x^2   +2(x + 2) = 8 <=>  x^2 + 2x – 4 = 0.

Giải ra ta được: x  = – 1 – \sqrt {5} ; x =  – 1 + \sqrt {5}

Trường hợp này hệ có hai nghiệm:

(x;y) = – 1 – \sqrt {5} ; 1 – \sqrt {5}   ); (x;y) = (-1 + \sqrt {5} ;1 + \sqrt {5} ). 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận