Dạng bài thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên toán 7

Đang tải...

Phương pháp giải

          – Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số.

          – Thực hiện phép chia phân số.

Ví dụ 1. Thay tỉ số giữa hai số hữu tỉ bằng tỉ số giữa hai số nguyên :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận