Dạng bài lập tỉ lệ thức từ các số cho trước toán 7

Đang tải...

Phương pháp giải

          – Trước hết lập đẳng thức a.d = b.c.

          – Sau đó suy ra tỉ lệ thức a/b = c/d rồi có thể hoán vị thành ba tỉ lệ thức khác.

Nếu đã cho trước các tỉ số thì ta chọn ra các cặp tỉ số bằng nhau để lập thành tỉ lệ thức rồi hoán vị thành những tỉ lệ thức khác.

Ví dụ 1 : Lập một tỉ lệ thức từ các tỉ số sau :

Ví dụ 2. Từ bốn số -2 ; 3 ; 4 ; -6 có thể lập được một tỉ lệ thức không? Nếu có, hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn số đó.

Giải

Hãy lập bộ bốn số trong sáu số đó sao cho mỗi bộ bốn số này có thể lập thành một tỉ lệ thức. Với mỗi bộ bốn số hãy lập thành một tỉ lệ thức.

Giải

Ta có thể lập được tất cả ba bộ bốn số mà mỗi bộ bốn số này có thể lập thành một tỉ lệ thức.

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận