Cuộc thi Olympic toán tuổi thơ cấp Tiểu học (TP Bà Rịa) năm 2012 -2013

Đang tải...

Olympic toán tuổi thơ cấp Tiểu học

ĐỀ THI CÁ NHÂN

Thời gian làm bài: 30 phút

Họ và tên: ………………………………………….                 Số báo danh:

Trường tiểu học: ……………………………………

Câu 1:  Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99  x …..

Đáp số: ………………….

Câu 2 : Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4  bạn Hùng lại viết thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia ?

Đáp số: ………………….

Câu 3:  Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

Đáp số: ………………….

Câu 4. Tìm  số có hai chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5 ?

Đáp số: ………………….

Câu 5. So sánh hai phân số sau:  1998/1999 và 1999/2000

Đáp số: ………………….

Câu 6. Có 26 xe vừa xe ô tô 4 bánh vừa xe máy 2 bánh . Tìm số xe mỗi loại ? Biết rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe .

Đáp số:  ………………….xe ô tô                                  ………………….xe máy

Câu 7. Một hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24m^{2} . Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Đáp số: ………………….

 

Câu 8. Hãy viết phân số 11/12 thành tổng các phân số có tử số là 1 nhưng  có mẫu số khác nhau.

Đáp số: ………………….

Câu 9: Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Đáp số: ………………….

Câu 10. Tỉ số độ dài hai cạnh của hai hình vuông là 3/4. Tính tỉ số diện tích của hai hình vuông đó ?

Đáp số: ………………….

Câu 11. Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi cha. Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

Đáp số: ………………….

Câu 12.  Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào x thì được:  3,15  x > 15,5 x 3,15.

 Đáp số: ………………….

Câu 13. Tìm hai số, biết 1/2 số thứ nhất đúng bằng 3/4 số thứ hai và hiệu của chúng bằng 20.

 Đáp số: Số thứ nhất:  ………………….                        Số thứ hai:  ………………….                           

 

Câu 14. Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2009 x 2011

Đáp số: ………………….

 

Câu 15. Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 5 tuổi . Hỏi Anh hơn em mấy tuổi ?

Đáp số: ………………….

 

Câu 16.  Nếu mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cây bút thì phải trả 20000 đồng. Nếu mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cây bút thì phải trả 25000 đồng. Hỏi nếu mua 1 quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút thì phải trả bao nhiêu tiền?

Giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận