Communication – trang 63 Unit 6 Folk Tales? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

 Unit 6 : Folk Tales?

                    Communication

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

-retell the story “Little Red Riding Hood” and some folk tales in English.

∗Vocabulary :

– granny (n)

– scream (v)

– Swallow (v)

Bài 1.

a). Nhìn vào hình. Sau đó đặt những phần của truyện cổ tích theo thứ tự

1 – h

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sống trong một khu rừng. Một ngày nọ, cô đi thăm bà cô ấy.

2 – a

Khi cô ấy đang hái hoa trên vệ đường, cô ấy gặp một con sói gian ác. Nó hỏi “Cô đang đi đâu thế?”. Cô gái nói: “Tôi đang đi thăm bà của tôi.”

3 – e

Vì vậy con sói lập một kế hoạch. Nó chạy đến nhà bà và nuốt bà vào bụng. Nó đi vào giường bà.

 4 – f

Một lúc sau, cô bé quàng khăn đỏ đến nhà. Cô ấy nhìn vào con sói và nen “Bà ơi, bà có đôi mắt thật to!, nó trả lời “Để nhìn con thật rõ đấy con!”.

5 – d

Sau đó cô ấy nói: “Bà ơi, cái tai của bà thật to!”, nó trả lời: “Để nghe con rõ hơn đó!”.

6 – c

Cuối cùng cô ấy nói: “Bà ơi, răng bà thật to!”, con sói trả lời: “Để ăn con đấy”.

7 – b

Người tiều phu đang làm việc trong rừng. Ông nghe tiếng hét lớn và chạy đến nhà.

8 – g

Ông ấy đánh vào đầu con sói. Con sói mở to miệng ra và la hét và bà nhảy ra. Con sói chạy đi.

b). Làm theo cặp. So sánh câu trả lời với bạn em. Thảo luận những khác biệt.

Bài 2. Làm theo nhóm. Lần lượt, kể lại chuyện cổ tích cho thành viên trong nhóm em theo lời của em. Chọn người kế hay nhất trong nhóm.

Bài 3. Làm theo nhóm. Thảo luận và viết kết thúc cho chuyện cổ tích. Chia sẻ nó với nhóm khác

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận