Communication – trang 53 Unit 11 Science And Technology?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Unit 11 : Science And Technology?  

                      Communication

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Know some more information about inventions around the world.

– Every day English : using reported speech to talk about inventions

* Warm-up:  chatting

Do you have good knowledge about inventions ?

Can you tell me about an invention you know ?

– T leads in the lesson.

Bài 1. Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.

Thomas Edison – the light bulb Sir Alexander Flemming – penicillin Alexander Graham Bell — the telephone The Wright brothers – the airplane James Watt – the steam engine Mark Zuckerberg – Facebook Tim Berners-Lee – the Internet

Bài 2. Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?

A: The invention of the airplane is very important because it has change: way people travel and transport goods around the world.

Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó đã thay đổi cách mà người đi du lịch và trao đổi hàng hóa khắp thế giới.

B: You are right, but I think the invention of penicillin is more because it has saved lots of lives.

Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh thuốc kháng sinh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

Bài 3.

a). Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua mà trong đó có đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, một nhà phát điện thoại.

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học Luân Đòa.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm…

Hà: Thật thú vị!

b). Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy những gì mà Alexander Bell đã nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.

He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

He told me that he always liked sciences, especially biology.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

Bài 4. Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho.

He said that he was born on 8 June 1955 in London.

Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 thảng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công tỵ được gọi là D.G.

Nash vào năm 1978.

He told me that he built first Web browser in 1990.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trực tuyến trang Web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận