Communication – trang 11 Unit 1 My new School Sách giáo Khoa tiếng anh 6 mới

Đang tải...

Unit 1 : My new School

                  Communication

 

I.Objectives:

By the end of this lesson, students can use appropriate questions when making new friends at a new school.

II.Language content:

Vocabulary: pocket money, remember, share, help, classmate.

Structures: The present simple tense.

Bài 1. Read and tick (√ ) the questions you think are suitable to ask a new friend at school

Bạn ở gần đây không?

Bạn thích nhạc pop không?

Bạn có bao nhiêu tiền trong túi?

Môn học yêu thích của bạn là gì?

Bạn có đói không?

Bạn có chơi bóng đá không?

Bạn tới trường hàng ngày như thế nào?

Bạn đi mua sắm ở đâu?

Viết một, hai hoặc nhiều câu hỏi vào mảnh giấy. Sau đó truyền cho cả lớp

Do you like English?

How many subjects do you study?

Who is your English teacher?

Bài 2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questions

Có một câu đố cho học sinh b bản tin của trường mới. Đọc câu hỏi.

Bạn có phải là một người bạn tốt trong lớp không?

1.Bạn có nhớ hết tên của các bạn trong lớp mới không?

2..Bạn có giúp đỡ giáo viên trong lớp không?

3..Bạn có chia sẻ đồ dùng với các bạn trong lớp không?

4.Bạn có giữ im lặng khi giáo viên nói không?

5.Bạn có chơi với các bạn trong lớp vào giờ giải lao không?

6.Bạn có giúp bạn mình làm bài tập về nhà không?

7.Bạn có đi đến trường với bạn học không?

8.Bạn có lắng nghe khi bạn học đang nói không?

Làm theo nhóm Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng các câu hỏi trên.

Nói trước lớp. Họ có phải là bạn học tốt không? Nói cho lớp nghe về điều đó.

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận