A Closer Look 2 – trang 9 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Đang tải...

Unit 1 : My hobbies

                    A Closer Look 2

 

∗ Aims

1.Skills.

– Speaking skills: Ask your partners about the frequency they do some activities.

– Reading skills: Read the report and the  sentences then complete them.

– Writing skills: Write to complete the sentences.

– Language practice:

+ vocab:  The items related to hobbies.

+ Grammar:  The present simple and the future simple tense.

Verbs of liking + V-ing.

– Groupwork skills

2.Knowledge

– For better understanding of  Verbs of liking + V-ing.

Bài 1. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai đơn cho động từ.)

 

1.loves; will not/won’t continue

2.take

3.does… do

4.will enjoy

5.Do… do

6.Will… play

1.Ngọc thích phim hoạt hình, nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không tiếp tục sở thích đó trong tương lai.

2.Họ thường chụp nhiều hình đẹp.

3.Em trai bạn làm gì lúc rảnh rỗi.

4.Tôi nghĩ rằng 10 năm tới người ta sẽ thích làm vườn.

5.Bạn có tập thể dục buổi sáng mỗi ngày không?

6.Năm tới bạn vẫn chơi cầu lông chứ?

Bài 2. Read the table and complete his report using the present simple (Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của bạn học. Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn.)

(1) likes

(2) watch

(3) don’t love

(4) go

(5) enjoy

(6) play

(7) plays

(8) doesn’t like

(9) plays

Báo cáo của Nick

Em đã hỏi bạn học về sở thích của họ và em có vài kết quả thú vị. Mọi người thích xem ti vi và họ xem nó mỗi ngày. Ba bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội, nhưng hai bạn nữ là Ly và Huệ lại đi bơi 3 lần 1 tuần. Hầu hết họ đều thích chơi cầu lông. Nam, Sơn, và Huệ chơi cầu lông mỗi ngày, và Ly chơi thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ có Bình là không thích cầu lông, bạn ấy không bao giờ chơi.

Bài 3. Think of some activities and  make a table like the table (Làm theo nhóm. Nghĩ về vài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, mua sắm) và làm thành một bảng như bảng trong phần 2.)

 

a) Làm theo nhóm. Nghĩ về vài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, mua sắm) và làm thành một bảng như bảng trong phần 2. Một học sinh trong nhóm hỏi các thành viên trong nhóm về mức độ thường xuyên mà họ thực hiện những hoạt động này trong khi học sinh khác trong nhóm ghi lại câu trả lời.

Hỏi 5 học sinh: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: Do you listen to music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?

b) Bây giờ, viết một báo cáo ngắn về những điều bạn tìm ra. Sử dụng báo cáo của Nick trong phần 2 để làm ví dụ.

Verbs of liking (động từ chỉ sự yêu thích) + V-ing

–      Người ta thường dùng V-ing vào sau động từ chỉ sự yêu thích và không ưa thích.

Một số động từ chỉ sự yêu thích: like (thích), love (yêu, thích), enjoy (thích) và động từ chỉ sự không yêu thích là hate (ghét).

Ex: He likes going to the cinema. Cậu ấy thích đi xem phim.

She hates cleaning the floor. Cô ấy ghét lau nhà.

I   enjoy gardening. Tôi thích làm vườn.

They love playing table tennis. Họ thích chơi quần vợt.

–    Các em nên xem lại quy tắc thêm -ing cho động từ (V-ing) ở phần ngữ pháp. Our report

We asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody likes listening to music and they listen it every day. The two boys, Kha and Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của chúng tôi

Chúng tôi đã hỏi vài bạn học về sở thích của họ và chúng tôi đã có được những kết quả thú vị. Mọi người thích nghe nhạc và họ nghe nó mỗi ngày. Hai bạn trai Kha và Minh không thích đi mua sắm, nhưng ba bạn gái Mai, Thu và Hoa, lại đi mua sắm một lần một tuần. Cả hai bạn trai thích chơi bóng rổ. Kha chơi bóng rổ ba lần một tuần. Minh chơi bóng bốn lần một tuần. Mai củng chơi bóng rổ, một lần một tuần.

Bài 4. Complete the sentences (Hoàn thành câu, sử dụng hình thức V-ing của động từ trong khung)

1.riding

2.watching…going

3.talking

4.playing

5.eating

6.walking

1.Ba tôi thích đạp xe đạp đến chỗ làm.

2.Mẹ tôi không thích xem phim trên ti vi. Bà thích đến rạp chiếu bóng.

3.Tôi thích trò chuyện với bạn bè vào thời gian rảnh.

4.Em trai tôi thích chơi cờ tỉ phú với tôi vào mỗi buổi tối.

5.Họ ghét ăn mì. Họ thích cơm hơn.

6.Bà của bạn có thích đi dạo không?

Bài 5. Look at the pictures and write sentences (Nhìn vào bức hình và viết các câu. Sử dụng những động từ thích hợp về thích và không thích, hình thức V-ing.)

1.He doesn’t like eating apple.

Anh ấy không thích ăn táo.

2.They love playing table tennis.

Họ thích chơi quần vợt.

3.She hates playing the piano.

Cô ấy ghét chơi dương cầm.

4.He enjoys gardening.

Anh ấy thích làm vườn.

5.She likes dancing.

Cô ấy thích nhảy.

Bài 6. What does each member in your family like or not like doing? (Mỗi thành viên trong gia đình bạn thích làm gì hoặc không thích làm gì? Viết các câu.)

1.My father likes watching films on TV.

Ba tôi thích xem phim trên ti vi.

2.My father hates playing monopoly.

Ba tôi ghét chơi cờ tỉ phú.

3.My mother enjoys cooking.

Mẹ tôi thích nấu ăn.

4.My mother doesn’t like gardening.

Mẹ tôi không thích làm vườn.

5.My younger brother loves play computer games.

Em trai tôi thích chơi trò chơi điện tử.

6.My younger brother doesn’t like play basketball.

Em trai tôi không thích chơi bóng rổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận