A Closer Look 2 – trang 19 Unit 8 English Speaking Countries? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 8 : English Speaking Countries?

                 A Closer Look 2

 

I.Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Look back at the present tenses ( present simple, present continuous, present perfect )

– Use present simple with a future meaning.

* Warm-up:  Review ( check old language )

– calls some ss to retell the form and use of the present tenses ( present simple, present continuous, present perfect )

– others give comments

– T gives feedback then leads in the lesson.

Bài 1. Hoàn thành câu với hình thức đúng của động từ (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn hoặc hiện tại hoàn thành)

1.has served

Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã phục vụ như một trung tâm nghệ thuật kể từ năm 1973.

2.is increasing

Có khoảng 750 triệu người nói tiếng Anh trên thế giới và con số này đang tăng lên nhanh chóng.

3.symbolises

Tượng Nữ thần Tự do ở New York là đài tưởng niệm mà biểu tượng cho sự tự do.

4.form

Anh Quốc, Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng hình thành nên Vương Quốc Anh.

5.has celebrated

Nước Mỹ tổ chức ngày lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm của tuần thứ 4 tháng 11 kể từ năm 1864.

6.is

New Zealand được chia thành đảo Bắc và đảo Nam.

Bài 2. Bốn trong những động từ gạch dưới trong đoạn văn là không đúng về thì. Tìm và sửa nó.      

California là nhà của công viên biểu tượng thế giới – Disneyland. Hơn 670 triệu người đã viếng nó kể từ khi nó mở cửa vào năm 1950 và con số đang tăng lên nhanh chóng. Một loại hình giải trí khác được cung cấp khắp rông viên. Cuộc diễu hành các nhân vật của chuột Mickey, một sự kiện phổ biến nhất, đã tổ chức âm nhạc từ những bộ phim Disney nổi tiếng. Trong đám diễu hành, những nhân vật nổi tiếng của Disney diễu hành dọc trên đường, hoặc trên xe diễu hành hoặc đi bộ. Chúng nhảy múa theo nhạc, chào khách tham quan, nói chuyện với trẻ con và tạo dáng chụp hình. Mọi người đều được chào đón tham gia trong niềm vui

Bài 3.

 a). Đọc thời khóa biểu và gạch dưới những động từ trong câu miêu tả những hoạt động.

1.The Debating Competition takes place in the Main Hall on April 3rd.

Cuộc thi tranh luận diễn ra ở hội trường chính vào ngày 3 tháng 4.

2.The bus for excursion to the chocolate factory leaves at 8.00 am on April 14th.

Xe buýt tham quan nhà máy sô-cô-la rời đi lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4.

b). Làm việc theo nhóm. Thảo luận những câu hỏi.

1.Các câu đề cập đến thời gian nào: hiện tại hay tương lai?

The future Tương lai

2.Những động từ trong câu ở thì nào?

The present simple Thì hiện tại đơn

Bài 4. Sử dụng những động từ trong khung ở dạng dúng đê hoàn thành các câu miêu tả những hoạt động trong phần 3a.

1.starts – finishes

Phần nói trước công chúng bắt đầu lúc 11:15 và kết thúc lúc 12:45 ở phòng số 6, Tòa nhà Felix.

2.takes place

Lễ hội thể thao diễn ra ở trung tâm thể thao vào ngày 18 tháng 4. Nó là ngày để tuyên truyền sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động thể thao.

3.holds

Liên hiệp báo chí trường học tổ chức lễ khai mạc câu lạc bộ báo chí của họ vào ngày 16 tháng 4 ở thư viện trường.

4.hosts

Thư viện trường chủ trì cuộc triển lãm ảnh.

5.lasts

Cuộc triển lãm ảnh kéo dài 2 ngày từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 4.

Bài 5. Ghi chú vài hoạt động mà trường em đã lên kế hoạch cho tuần tới. Viết các câu về hoạt động, sử dụng thì hiện tại đơn với ý nghĩa tương lai.

Monday: we has the English speaking Contest at the main hall.

Thứ hai: cliúng tôi có cuộc thi nói tiếng Anh ở hội trường chính.

Tuesday: the school celebrates drawing activites about sea and islands at the library.

Thứ ba: trường tổ chức những hoạt động về về biển đảo ở thư viện. Wednesday: the school holds an exhibition of good drawings at the main hall.

Thứ tư: trường học tổ chức triển làm những bức vẽ dẹp ờ hội trường. Thursday: the school hosts an opening of photographing club at the main hall.

Thứ năm: trường tổ chức cuộc khai mạc câu lạc bộ nhiếp ảnh ở hội trường.

Friday: the school has a sport activity to celebrate the sea and island festival.

Thứ sáu: trường có hoạt động thể thao để mừng lễ hội biển đảo.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận