A Closer Look 1 – trang 60 Unit 6 Folk Tales? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 6 : Folk Tales?

                     A Closer Look 1

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

-Pronouce correctly the intonation in exclamatory sentences;

-Use the lexical items related to the topic “Folk tales”.Vocab: Characters in a folk tale, adjectives describing characters.

*Vocabulary:

– Buddha (n) /ˈbʊdə/  : phật

– knight (n) /naɪt/ : hiệp sĩ

– witch (n) /wɪtʃ/ : bà phù thủy

– ogre (n) /ˈəʊ.ɡər/ : yêu tinh, quỷ

– wolf (n) /wʊlf/ : chó sói

– eagle (n)

– cunning (adj): mưu mẹo, xảo trá

– wicked (adj): hung ác, hung dữ

– fierce (adj) /fɪəs/ : hung dữ, dữ tợn

Bài 1. Đây là những nhân vật phổ biến trong truyện cổ tích. Nối những nhân vật với hình ảnh. Em có thể thêm không?

1 – G. giant (người khổng lồ)             2 – c. Buddha (Đức Phật)

3 – E. fairy (tiên)                              4 – B.  emperor (vua)

5 — H. witch (phù thủy)                   6 – A. woodcutter (tiều phu)

7 – D. knight (kỵ sĩ)                          8 – F. princess (công chúa)

Bài 2. Những sinh vật này là những nhân vật phổ biến trong truyện cổ tích. Nối những sinh vật với hình ảnh. Em có thể thêm không?

 

1 – G. ogre (yêu tinh)

2 — F. lion (sư tử)

3 – A. dragon (rồng)

4 – E. tortoise (rùa)

5 – B. wolf (sói)

6 – c. hare (thỏ)

7 – H. eagle (đại bàng)

8 – D. fox (cáo)

Bài 3.

a). Những tính từ trong khung thường được sử dụng để miêu tả những nhân vật trong truyện cổ tích. Đặt chúng vào những cột chính xác. Em có thể thêm không?

b). Bây giờ sử dụng những tính từ này để miêu tả vài nhân vật trong những truyện cổ tích mà em thích.

There is a wolf in Little Red Riding Hood. He is cunning and wicked.

Có một con sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ. Nó thì gian xảo và xấu xa.

There is fairy in Cinderella. She is kind.

Có một bà tiên trong truyện Cô bé lọ lem. Bà ấy thật tốt bụng.

There is a prince in Snow White and 7 Dwafts. He is braveỂ

Có một hoàng tử trong truyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Hoàng tử

dũng cảm.

Phát âm

Ngữ điệu trong câu cảm thán là lên giọng ở đầu câu và hạ giọng dần ở cuối câu.

Bài 4. Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến ngữ điệu. Chúng có ngữ điệu  lên hay xuống?

Click tại đây để nghe:

 

1.What a colourful hat she is wearing!

Cô ấy đang mang một cái nón thật đầy màu sắc!

2.What a time we’ve had today!

Hôm nay chúng ta đã có một thời gian thật vui

3.What beautiful eyes she has! Cô ấy có một đôi mất thật đẹp

4.What a nice day it is! Nó là một ngày thật đẹp!

4.What good news it is! Thật là một tin tốt.

Bài 5. Thực hành những câu này. Sau đó nghe và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

 

1.What a beautiful princess she is!

Cô ấy thật là một công chúa xinh đẹp!

2.What brave knights they are! Những kỵ sĩ thật là dũng cảm!

3.What a big nose the wolf has! Con sói có cái mãi thật to!

4.What a fierce ogre it is! Yêu tinh thật dữ tợn!

5.What a handsome prince he is! Hoàng tử thật đẹp trai!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận