Chương I – Bài 2 : Thuyết ÊLECTRON. Định luật bảo toàn điện tích – Trang 12 – Giải bài tập vật lý 11

Đang tải...

Chương I – Bài 2 : Thuyết ÊLECTRON

I. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 12 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Khi cọ xát thanh thủy tinh vào dạ thì êlectron từ thủy tinh di chuyên sang dạ, thủy tinh bị thiếu êlectron nên thủy tinh mang điện dương.

C2 (trang 12 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

–   Vật dẫn điện Là vật mà điện tích có thể tự do di chuyển từ điểm này đôn diêm khác bên trong vật.

–   Vật cách điện là vật mà điện tích không thể tự do di chuyên từ điểm này đến điểm khác bên trong một vật.

C3 (trang 12 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Chân không là môi trường cách điện vì trong môi trường chân không không chứa các điện tích tự do.

C4 (trang 13 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Khi cho một quả cầu kim loại tiếp xúc với vật nhiễm điện dương, thì các êlectron. tự do di chuyển từ quả cầu kim loại sang vật, quả cầu kim loại thiếu êlectron nên mang điện dương cùng dấu với vật, do đó quả cầu kim loại và vật đẩy nhau.

C5 (trang 13 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

–  Đưa một quẩ cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của một  thanh kim loại MN trung hòa về  điện, thì các êlectron tự do trong  thanh kim loại bị hút về phía A.

Kết quả: Đầu M dư êlectron nên nhiễm điện âm, đầu N thiếu êlectron nên nhiễm điện dương.

–  Đưa quả cầu A nhiễm điện âm lại gần đầu M của một thanh kim loại MN trung hòa về điện, thì các êlectron tự do trong thanh kim loại bị đẩy ra

xa A.

Kết quả: Đầu M thiếu êỉectron nên nhiễm điện dương, đầu N thừa êlectron nên nhiễm điện âm.

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Thuyết êlectron:

–  Êlectron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nguyên tử bị mất êlectron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ion dương.

–    Một nguyên tử trung hoà có thể nhận thêm êlectron để trở thành một hạt mạng điện âm và được gọi là ion âm.

–    Vật nhiễm điện âm khi số êlectron mà nó chứa lớn hơn số điện tích nguyên tố dương (prôtôn). Neu số êlectron ít hơn số prôtôn thi vật nhiễm điện dương.

Bài 2 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Xem phần trả lời ở C4.

Bài 3 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Xem phần trả lời ờ C5.

Bài 4 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số các điện A M  tích là không đổi. 

Khi cho quả cầu tích điện dương qi tiếp xúc với quả cầu tích điện âm q_{2}  thì chúng sẽ trao đổi điện tích cho nhau, cuối cùng điện tích của hai quả cầu bằng nhau và bằng q_{1} q_{2} /2  Tức là tổng đại số điện tích của hai quả cầu trước và sau khi tiếp xúc là: q_{1} +q_{2}

Bài 5 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Chọn D. M bị đẩy lệch về phía bên kia.

Vì quả cầu băng bấc M bị hút dính vào quả cầu Q, sau một thời gian thì
có sự trung hòa về điện nên quả cầu M bị đẩy lệch về phía bên kia.

Bài 6 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Chọn A. Điện tích ở M và ở N không thay đổi.

Vì tại M và N xuất hiện các điện tích trái dấu do hiện tượng hưởng ứng điện. Tại điểm I là trung điểm của MN thì trúng hòa về điện nên khi chạm tay vào điểm ĩ thì điện tích ở M và N không thay đồi.

Bài 7 (trang 14 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Khi cánh quạt quay thì có sự cọ xát giữa cánh quạt và không khí nên cánh quạt nhiễm điện, do đó các hạt bụi bám chặt vào cánh quạt.

Xem thêm Điện trường và cường độ điện trường đường sức điện tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận