Bài tập: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nhà Minh đưa quân sang xâm lược nước ta đầu thế kỉ XV

A. vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.

B. vì quý tộc nhà Trần cầu cứu nhà Minh.

C. nhằm lật đổ triều Hồ để khôi phục triều Trần.

D. nhằm thôn tính nước ta, lập làm quận huyện của nhà Minh.

2. Khi quân Minh xâm lược, tình hình nước ta gặp phải khó khăn như thế nào ?

A. Nhiều quý tộc, quan lại cũ của nhà Trần chống lại nhà Hồ, đi theo quân Minh, nhân dân không ủng hộ nhà Hồ.

B. Chính quyền nhà Hồ suy yếu.

C. Nội bộ nhà Hồ mâu thuẫn.

D. Nhà Hồ đang phải đối phó với nhiều cuộc nổi dậy của nông dân.

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ kéo dài trong thời gian

A. 8 tháng                                          B. 6 tháng        

C. 1 năm.                                            D. 2 năm

4. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo bị thất bại vì

A. quân Minh quá mạnh với tướng tài giỏi, vũ khí tối tân.

B. lực lượng quân đội nhà Hồ quá ít và yếu kém.

C. vũ khí của quân đội nhà Hồ quá thô sơ.

D. đường lối kháng chiến của nhà Hồ sai lầm, không dựa vào nhân dân để đánh giặc…

Bài tập 2. Hãy điền mốc thời gian vào bảng dưới đây cho phù hợp với những sự kiện lịch sử nước ta đầu thế kỉ XV.

Bài tập 3. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Bài tập 4. Hãy điền vào bảng dưới đây địa phương có các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh của nhân dân ta và quý tộc nhà Trần.

Bài tập 5. Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do nhà Hồ lãnh đạo.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Bài tập 6. Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta ?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Bài tập 7. Trình bày tóm tắt diễn biến phong trào khởi nghĩa chống quân Minh do quý tộc nhà Trần lãnh đạo. Tại sao các cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng bị thất bại ?

– Tóm tắt diễn biến :

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

– Nguyên nhân thất bại:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Bài tập 8. Nhận xét của em về phong trào khởi nghĩa chống quân Minh của nhân dân ta đầu thế kỉ XV trước khởi nghĩa Lam Sơn.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận