Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) – Bài tập sinh học 11

Đang tải...

Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

 

1. Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

B. thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. cao và chỉ bón khi trời không mưa.

D. cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

2. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điếm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

A. quả non.               B. thân cây.                   C. hoa.                       D. lá cây.

3. Trong các trường hợp sau : ^

(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hoá N2 thành nitrat.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuân đât.

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên ?

A. 1.                     B. 2.                        C. 3.                           D. 4

4. Trong các điều kiện sau :

(1) Có các lực khử mạnh.

(2) Được cung cấp ATP.

(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là :

A. (1)7(2) và (3).

B. (2), (3) và (4).

C. (1), (2) và (4).

D. (1), (3) và (4).

5. Sau đây là sơ đồ minh hoạ một số nguồn nitơ cung cấp cho cây.

Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là :

A. (1). NH+4 ; (2). NO3 ; (3). N2 ; (4). Chất hữu cơ.

 

B. (1). NO3 ; (2). NH + ; (3). N2 ; (4). Chất hữu cơ.

C. (1). NO; (2). N2 ; (3) .NH+; (4). Chất hữu cơ.

D. (1). NH+4 ; (2). N2 ; (3).  NO; (4). Chất hữu cơ.

⇒ Xem đáp án Bài 6 tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận