Bài tập khung dây quay trong từ trường – Vật lý 12

  Bài tập khung dây quay trong từ trường
  Bài tập khung dây quay trong từ trường –...

  Bài tập điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12

  điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều
  Bài tập điện áp xoay chiều và dòng điện...

  Bài tập giá trị hiệu dụng của điện áp và dòng điện xoay chiều – Vật lý 12

  Vật lý 12
  Bài tập giá trị hiệu dụng của điện áp...

  Bài tập dòng điện xoay chiều qua điện trở tụ điện và cuộn cảm thuần – Vật lý 12

  dòng điện xoay chiều qua điện trở tụ điện
  Bài tập dòng điện xoay chiều qua điện trở...

  Bài tập điện lượng di chuyển bởi dòng điện xoay chiều – Vật lý 12

  điện lượng di chuyển bởi dòng điện xoay chiều
  Bài tập điện lượng di chuyển bởi dòng...

  Bài tập dòng điện xoay chiều mạch RLC không phân nhánh – Đề 1 – Vật lý 12

  dòng điện xoay chiều mạch RLC không phân nhánh
  Bài tập dòng điện xoay chiều mạch RLC không...

  Bài tập dòng điện xoay chiều mạch RLC không phân nhánh – Đề 2 – Vật lý 12

  dòng điện xoay chiều mạch RLC không phân nhánh
  Bài tập dòng điện xoay chiều mạch RLC không...

  Bài tập ống dây có điện trở nội và mạch RLrC – Vật lý 12

  ống dây có điện trở nội và mạch RLrC
  Bài tập ống dây có điện trở nội và mạch...

  Bài tập công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều – Đề 1 – Vật lý 12

  Vật lý 12
  Bài tập công suất tiêu thụ điện năng trên...

  Bài tập công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều – Đề 2 – Vật lý 12

  mạch điện xoay chiều
  Bài tập công suất tiêu thụ điện năng trên...