Viết đơn xin học lớp bồi dưỡng kiến thức Văn và Anh – Văn hay lớp 6

Đang tải...

Em có nhu cầu được bồi dưỡng thêm môn Văn và Anh. Hãy viết đơn xin được học hai lớp học bồi dưỡng ấy. 

Bài làm

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

môn Ngữ văn và môn Anh văn

             Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Vĩnh Ngọc

             Tên em là Hoàng Thu Thảo, học sinh lớp 6C Trường THCS Vĩnh Ngọc

             Em được biết, hiện lại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó có hai môn Ngữ văn và Anh văn cho học sinh khối 6. Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng hai môn này;để củng cố và nâng cao kiến thức. Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học hai lớp bồi dưỡng môn Ngữ văn và Anh văn.

             Em xin hứa sc chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

             Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

 

Người viết đơn

(kí tên)

Hoàng Thu Thảo

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận