Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 1

Đang tải...

Đề thi học sinh giỏi toán 5

ĐỂ SỐ 1

Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài 1. Tổng của bốn số tự nhiên là số lớn nhất có bảy chữ số. Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất thì được số thứ hai. Số thứ ba bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là tích của số bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số. Tìm số thứ tư.

Đáp án bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 1

Bài 2. Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng số bi màu xanh bằng số bi màu đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 1

Bài 3. Cho một số tự nhiên có ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số đó được số mới có năm chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được thương là 721 không dư. Tìm số tự nhiên có ba chữ số đã cho.

Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 1

Bài 4. Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 1155m^2 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Người ta kéo dài đáy bé thêm 20m và kéo dài đáy lớn thêm 5m về cùng một phía để được hình thang mới. Diện tích hình thang mới này bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 51m. Hãy tính đáy bé, đáy lớn của thửa ruộng ban đầu.

Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 1

>> Tải về File Word tại đây.

>> Xem thêm Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 2 tại đây.

>> Xem thêm Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 3 tại đây.

Đang tải...

Related Posts

One Comment

  1. Hi den says:

    vừa khó vừa dễ

Bình luận