Tuyển tập các đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 3 – Tài liệu Toán 3

Loading...

Tuyển tập các đề kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 1

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số liền sau của 87999 là:

Loading...

A: 87989               B: 87990               C: 88000               D: 87998

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

A: Thứ tư             B: Thứ sáu               C: Thứ năm              D: Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). Đổi 5m 6dm = … cm:

A: 5600cm              B: 56cm                C: 506cm                D: 560cm

Câu 4: (0.5đ). Diện tích hình vuông là 36 cm2, cạnh của hình vuông là:

A: 6 cm             B: 9 cm             C: 7 cm              D: 8 cm

Câu 5: (0.5đ).  của 124 là…..?

A: 248              B: 72                  C: 84                  D: 62

Câu 6: (0.5đ). Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

A: 35                B: 560               C: 7500               D: 150

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

6397 + 9518              9712 – 4258               3575 × 6               7236 : 9

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Tìm x (1.5 đ)

a, x × 8 = 2864                                       b, x : 5 = 1232

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 15 cm, chiều rộng là 8cm?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (2đ) Mua 8 bút chì hết 40.000 đồng. Hỏi mua 5 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 7 thì được thương là 5 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

….

Xem chi tiết dưới đây ↓

Loading...

>> Tải về file word  TẠI ĐÂY.

 

 

 

 

 

 

 

 Related Posts

Bình luận