Tuần 33 – Giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải...

Giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

TUẦN 33

Tập đọc

     LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu nội dung 4 điều Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.(Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

2. Kĩ năng: Biết đọc bài văn rõ ràng, rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản luật.

3. Thái độ: Biết liên hệ những điều luật với thực tế để xác định những việc cần làm, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

– Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng

      – GV: + Văn bản Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em  của nư­ớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          + Tranh ảnh gắn với chủ điểm : Nhà nư­ớc, các địa ph­ương, các tổ chức , đoàn thể hoạt động để thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

      – HS: SGK, vở

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

       – Vấn đáp, quan sát, thực hành, thảo luận nhóm, trò chơi…

       – Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận