Tự kiểm tra cuối học kỳ II – Bài tập Toán 5

Đang tải...

Tự kiểm tra cuối học kỳ II

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1.Chữ số 5 trong số thập phân 24, 752 chỉ :

2. Phân số chỉ phần tô đậm trong hình dưới đây là:

Tự kiểm tra cuối học kỳ II

3. Số bé nhất trong các số 7,1 ; 7,8 ; 7,01 ; 7,81 là :

A.7,1

B.7,8

C. 7,01

D. 7,81

4. Dấu phép tính thích hợp để viết vào ô trống của 0,04 …. 100 = 4 là :

A. +

B. −

C. ×

D. :

5. 0,03% bằng phân số nào dưới đây ?

6. Một hộp có 25 viên bi, trong đó có 20 viên bi màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số bi trong hộp có màu đỏ ?

A. 5%        

B. 20%

C. 25%

D.      80%

7. Bốn túi gạo có cân nặng lần lượt là : 3080g ; 3kg 800g ; 3,8kg ; 3,008kg. Túi gạo nhẹ nhất là:

A. 3080g

B. 3kg 800g

C. 3,8kg

D. 3,008kg

8. Hai bể P và Q có dạng hình hộp chữ nhật, có kích thước như hình vẽ và đều chưa có nước.

Tự kiểm tra cuối học kỳ II

Đổ vào bể  P và bể Q cùng một lượng nước như nhau thì thấy mức nước ở bể P cao 5cm. Hỏi mức nước ở bể Q cao mấy xăng-ti-mét ?

A. 5cm

B. 6cm

C. 8cm

D. 10cm

Phần 2.

1.Đặt tính rồi tính :

a) 2,806 + 4,329 +8,94

b) 92,36 – 58,49

c) 20,8 x 3,4

d) 98,56 : 32

……………………….

…………………

…………………

…………………

……………………….

…………………

…………………

…………………

……………………….

…………………

…………………

…………………

……………………….

…………………

…………………

…………………

……………………….

…………………

…………………

…………………

2. Quãng đường AB dài 90km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ, khi trở về (từ B về A) ô tô đó tăng vận tốc 12 km/giờ. Hỏi thời gian ô tô đó trở về (từ B về A) nhiều hơn hay ít hơn thời gian ô tô đi (từ A đến B) bao nhiêu phút ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 >> Tải về file pdf  TẠĐÂYĐang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận