Tổng hợp các dạng bài tập về Tứ giác – Toán lớp 8

Đang tải...

Bài 1. Cho các hình vẽ sau, tìm x.

Bài 2. Cho tứ giác ABCD có AD = DC = CB; C = 130 độ ; D = 110 độ  . Kẻ phân giác trong góc D và C cắt nhau tại E. Chứng minh A, E, B thẳng hàng.

Bài 3. Cho tứ giác ABCD biết AB = AD, góc B = 90độ , góc A = 60 độ và góc D = 135độ

a) Tính góc C từ đó suy ra tam giác BDC cân

b) Kẻ AE vuông góc CD, tính số đo các góc tam giác AEC

Bài 4. Cho tứ giác ABCD có góc B = 110độ , góc D = 70độ, AC là phân giác của góc A. Chứng minh CB = CD

Bài 5.a) Chứng minh rằng nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tổng bình phương hai cạnh đối này bằng tổng bình phương hai cạnh đối kia.

b) Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc, AB = 8, BC = 7, AD = 4. Tính CD.

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Tài liệu tổng hợp các chuyên đề toán lớp 8.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận