Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

Đang tải...

Học xong bài này, em sẽ: Biết được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương. Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

BÀI 30

THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI

VÀ THIÊN NHIÊN Ở ĐỊA PHƯƠNG

Học xong bài này, em sẽ:

  • Biết được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương.
  • Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

1. Gợi ý một số nội dung

Chọn một trong các nội dung sau đây:

a) Nội dung 1: Nguồn lợi tự nhiên ở địa phương

– Tài nguyên đất

– Tài nguyên sinh vật

– Tài nguyên khoáng sản

– Tài nguyên nước,…

– Vai trò của nguồn lợi tự nhiên với đời sống và sản xuất

b) Nội dung 2: Ô nhiễm môi trường

– Ô nhiễm không khí

– Ô nhiễm nước

– Ô nhiễm đất

– Hậu quả và biện pháp khắc phục

c) Nội dung 3: Thiên tai và phòng chống thiên tai

– Các thiên tai: bão, lũ, hạn hán, trượt lở đất, xâm nhập mặn,…

– Các biện pháp phòng chống thiên tai ở địa phương

d) Nội dung 4: Bảo vệ thiên nhiên

– Sử dụng tài nguyên hợp lí

– Cải tạo thiên nhiên: đất, nước, không khí,…

2. Cách thức tiến hành

a) Thành lập nhóm và lựa chọn nội dung

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

c) Xác định thời gian và địa điểm tham quan ở địa phương

d) Thu thập tài liệu và xử lí tài liệu

– Thu thập tài liệu qua sách vở, mạng internet, cơ quan quản lí vấn đề ở địa phương.

– Tham quan, tìm hiểu thực tế địa phương.

– Tìm hiểu qua người dân địa phương (phương pháp xã hội học).

– Phân tích, tổng hợp, so sánh các kết quả đã tìm hiểu được.

đ) Viết báo cáo và trình bày

– Viết báo cáo: Từ các tài liệu đã có, viết báo cáo theo gợi ý (nên viết ngắn gọn, súc tích):

+ Nêu ý nghĩa của việc tìm hiểu môi trường.

+ Nêu hiện trạng và nguyên nhân.

+ Một số giải pháp.

– Trình bày báo cáo

+ Phân công người báo cáo trước lớp.

+ Chuẩn bị nội dung kèm theo: tranh ảnh, bảng số liệu, biểu đồ,…

>> Xem thêm: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận