Tìm a để khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d là lớn nhất, nhỏ nhất

Đang tải...

HÀM SỐ BẬC NHẤT

File PDF

Xem thêm

Tìm a để đồ thị cắt hai trục tọa độ tại A và B sao cho diện tích tam giác
OAB=S, tam giác ABC vuông, cân hoặc đều

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận