Tích vô hướng và hệ thức lượng trong tam giác – Hình học 10

Đang tải...

HÌNH HỌC 10

TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

A. Kiến thức trọng tâm:

Phần 1: Tỷ số lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.

1. Nửa đường tròn đơn vị.

2. Giá trị lượng giác của một góc α (0° ≤ α ≤ 180°).

3. Các công thức lượng giác cơ bản

4. Hệ thức liên hệ giữa hai học bù nhau, hai góc phụ nhau.

5. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. 

Phần 2: Tích vô hướng của hai vecto

1. Góc giữa hai vecto

2. Định nghĩa tích vô hướng của hai vecto

3. Tính chất của tích vô hướng: 

4. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

5. Khoảng cách giữa hai điểm

Phần 3: Hệ thức lượng trong tam giác

1. Định lý cosin trong tam giác

2. Định lý sin trong tam giác

3. Độ dài trung tuyến trong tam giác

4. Diện tích tam giác

5. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (nhắc lại)

6. Hệ thức lượng trong đường tròn

B. Hệ thống bài tập

Xem chi tiết ở dưới ↓

Đang tải...
Đang tải...

Xem đầy đủ và tải về file word  TẠI ĐÂ

=> Xem thêm :

Chuyên đề hình học không gian lớp 11 – Tài liệu Toán 11 tại đây. 

 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận