Tập làm văn: Trả bài văn miêu tả đồ vật – Bồi dưỡng Tiếng việt 4

Đang tải...

TUẦN 21

Tập làm văn             Trả  bài văn miêu tả đổ vật

A. Mục tiêu bài học

         Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả đồ vật khi đã được nghe thầy (cô) giáo chỉ rõ.

B. Thực hành (Hướng dẫn chữa bài)

         – Biết sửa các lỗi đã được thầy (cô) yêu cầu cụ thế trong bài.

         – Nhận thức được cái hay mà thầy cô đã chỉ ra.

         – Tham khảo thêm một số bài văn hay của các bạn đề học tập.

         – Ghi vào sổ tay của mình những lỗi sai về chính tả, dùng từ, đặt câu… để lần sau không lặp lại nữa.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận