Tài liệu ôn tập cuối năm – Toán 4

Đang tải...

ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 4

1. Tính:

a) 12 + 15 + 18 + … + 126 + 129

b) 1 + 5 + 9 + … (30 số)

2. Tìm x:

b) 240 – (x + 16) : x 12 = 180

4. Một cửa hàng bán vải, lần thứ nhất bán 1/3 tấm vải và 1m, lần thứ hai bán 1/3 số vải còn lại và 2m. Sau 2 lần bán tấm vải còn lại 24m. Hỏi tấm vải dài bạo nhiêu mét ?

5. Một mành vườn hình bình hành có đáy bằng 36m, chiều cao bằng 2/3 đáy và bằng 4/5 cạnh bên. Tính diện tích, chu vi của mảnh vườn.

6. a) Tính:

b) Tính nhanh tổng sau:

7. 

a) Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần

b) So sánh các cặp phân số sau:

8. Tìm một số có 2 chữ số biết nếu viết thêm một chữ số 0 xen vào giữa 2 chữ số của số đó thì ta được một số mới gấp 7 lần số đã cho.

9. Một người mang cam ra chợ bán lần thứ nhất bán 1/3 tổng số cam, lần thứ hai bán 1/3 số cam còn lại như vậy lần thứ hai bán ít hơn lần thứ nhất 5 quả.

Hỏi:

a) Tổng số cam đem bán là bao nhiêu quả ?

b) Số cam còn lại sau 2 lần bán là bao nhiêu quả ?

10. Cho hình thoi ABCD tổng số đo 2 đường chéo ACvà BD là 36m, đường chéo AC hơn đường chéo BD là 6m. Cạnh hình thoi bằng 4/5 đường chéo BD. Tính chu vi và diện tích của hình thoi ABCD.

 

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận