Skills 2 – trang 13 Unit 1 My new school? Sách Giáo Khoa tiếng anh 6 mới

Đang tải...

Unit 1 : My new school?

                  Skills 2

 

I.Objectives:

By the end of this lesson, students can listen to get information about school activities and write a webpage for their school, using correct punctuation.

II.Language content:

Vocabulary:webpage, punctuation.

Structures: The present simple and present continuous tense.

Bài 1. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers

Click tại đây để nghe:

1.A     2.A     3. B     4. B    5. A

Susie thích là học sinh ở trường nữ.

Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên môn Toán.

Hôm nay, Susie không mặc đồng phục.

Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần.

Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.

Tape script:

Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I do my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo.

Bài 2. Can you correct the punctuation in these sentences?

1    School starts on the 5th September.

2     Does he live in Ha Noi?

3    I’m excited about the first day of school.

4     Are you doing your homework?

5     We’re having an English lesson in class?

Bài 3. Can you correct the passage? Write the correct version.

 

Em có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại cho đúng

Hi. I’m Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.

Bài 4. Create a webpage for your school.

 

Đầu tiên, các em nên suy nghĩ chọn ngôn ngữ nào để viết trang web cho trường của mình. Đọc lại một lần nữa những thông tin gợi ý trong khung. Sau đó viết một đoạn văn khoảng 80 từ về trường của mình.

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần giới thiệu – sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

Tên trường em là gì?

Trường em ở đâu?

Trường em có bao nhiêu học sinh?

Học sinh trường em làm gì?

Điều thú vị về trường em là gì?

Một ngày ở trường em như thế nào? Em làm gì vào buổi sáng?

Em mặc gì?

Em thích môn gì?

Em làm gì vào giờ giải lao/ giờ ăn trưa?

Em có hoạt động gì?

Em làm gì sau khi tan trường?

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận