Review 1 – Skills trang 37 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Review 1

Skills

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Review skills( reading, speaking, listening & writing they have learnt from unit1-2-3 by doing exercises .

Bài 1. Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn qua thư của cô ấy, là Jon.

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng.  Bạn biết đấy, bảo

tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

a). Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).

b). Viết những câu hỏi cho những cụm từ gạch dưới.

1.Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons?

Dịch : Bảo tàng nào Kim thích đến thăm vào những chiều thứ Bảy?

2.How many objects are on display at the museum?

Dịch : Bao nhiêu vật thể được trưng bày ở bảo tàng?

3.What can you learn in this museum?

Dịch : Bạn có thể học được gì từ bảo tàng này?

Bài 2. Làm theo cặp. Nói về điều mà những thành viên gia đình bạn thích làm trong thời gian rảnh.

My dad likes playing chess with his friends.

My mum likes making special food and cakes for us. She hate sitting around.

I   like making crafts.

Ba tôi thích chơi cờ với bạn bè ông ấy.

Mẹ tôi thích làm món ăn đặc biệt và bánh cho chúng tôi. Bà ấy ghét ngồi Lanh quanh.

Tôi thích làm đồ thủ công.

Bài 3. Nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác.

Click tại đây để nghe:

1.Phần trăm dân số Anh mơ về việc sống ở miền quề?

B.80%.

2.Cộng đồng làng nước Anh thường nhỏ và…

A.close (gần)

3.Theo Maggie, cuộc sông ở làng tốt cho ai?

A.dren (trẻ con)

4.Người ở làng Anh sử dụng phương tiện vận chuyển cá nhân…

C.more (nhiều hơn)

5.Môi trường ở làng Anh không bị…

B.not spoilt much (không bị hỏng nhiều)

Audio script:

LIFE IN THE ENGLISH COUNTRYSIDE

According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact the countryside of England today shows the wealth of landdowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.

English village communities are often small and close. They are warm usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: ‘Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more relaxing and you can’t tell who has money and who doesn’t’. People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.

Bài 4. Đưa ra ý kiến của em

Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của em về cuộc sông ở miền quê. Em có thể bắt đầu:

In my opinion, life in the countryside has many good points. Firstly, country folks are friendly than city folks. Secondly, life is slower and simpler than in the city. The food is fresher and the air is cleaner. Finally, there are lots of traditional activities that we can do in the countryside such as horse-riding, swimming in the river or kite-flying. For these reasons, I like country life.

Theo ý kiến của tôi, cuộc sống ở miền quê có nhiều điểm tốt. Đẩu tiên, người dân thân thiện hơn người thành phố. Thứ hai, cuộc sống chậm và đơn giản hơn ở thành phố. Thức ăn tươi hơn và không khí trong lành hơn.

Cuối cùng, có nhiều hoạt động văn hóa mà chúng ta có thể làm ở miền qui như cưỡi ngựa, bơi ở sông hoặc thả diều. Vì những lý do này, tôi thích cuộc sống miền quê.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận