Remember English 4 – Part 4 – Tài liệu môn Tiếng anh lớp 4

Đang tải...

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, Hoc360.net sưu tầm gửi tới các em Remember English 4 – Part 4 – Tài liệu môn Tiếng anh lớp 4 . Chúc các em học tốt!

Remember English 4 – Part 4

Tài liệu môn Tiếng anh lớp 4

III. Xếp câu:

1. Where / from /  are/  you?               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. is/ this/ Who?             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. are/ you/ old / old?             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. birthday/ When /your is?               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. some / milk Would / like/ you? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. dance/ I / can’t.             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. These/ bags/ are /school.             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. They /box /are/ in /the.             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. are How /many / pencils/ there? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. you/ like/ Do/ Math?        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. you/ What /subject /do/ like? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. subject/ What’s /your /favorite? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. have/ today What /do/ subject you? …………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. I/ English / and / Art/ have. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. you / have /do / When /English? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. I/ on/ Wednesday/ and hav/ e it Thursday. …………………………………………………………………………………………………………..…………………

Dịch ra tiếng Anh:

1. Cô ấy đến từ đâu? ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Cô ấy đến từ nước Anh……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kia là ai?………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kia là Hoa………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bạn mấy tuổi?……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Tôi 10 tuổi.………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Khi nào đến sinh nhật của bạn? ………………………………………………………………………………………………

8. Đó là vào tháng 5             …………………………………………………………………………………………………………

9. Mời bạn dùng một ít sữa nhé?             …………………………………………………………………………………………………………

10. Tôi có thể bơi. Tôi không thể múa …………………………………………………………………………………………………………

11. Đây là những bút chì. Kia là những cái cặp

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Chúng ớ trong cặp sách.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Có bao nhiêu cuốn vở? Có 2 cuốn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Bạn có thích môn khoa hoc không?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Bạn có thích môn học nào? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Bạn thích học môn nào nhất? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Hôm nay bạn học các môn gì? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Hôm nay tôi học môn toán, Anh và nhạc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Khi nào bạn học môn Khoa học ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. Tôi học nó vào thứ hai             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống. 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận