Project – trang 35 Unit 3 Peoples of Viet Nam? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 3 : Peoples of Viet Nam?

                     Project

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Produce the language and the grammar from the previous sections and link with the topic: peoples of Viet Nam.

–  Revise and make the use of  all the target knowledge in unit 3.

TRÌNH DIỄN THỜI TRANG DÂN TỘC!

Bài 1. Nhìn vào những trang phục khác nhau của vài nhóm dân tộc. Trang phục nào bạn thích nhất? Tại sao?

Trang phục người Khơ Me.

Trang phục người Mường

Trang phục người Ê Đê

Trang phục người H’mong

Trang phục người Tày

Trang phục người Hoa

Trang phục người Pu Péo

Trang phục người Hơ Rê

Trang phục người Ba Na

Trang phục người Pà Thẻn

I like the costume of the Pathen most. They are so colorful and elaborate. They have costumes including: the short blouse, long skirt, scarves, hood.

Tôi thích nhất là trang phục của người Pà Then. Chúng rất đầy màu sắc và công phu. Họ có trang phục bao gồm: áo, váy, khăn và nón đội.

Bài 2. Thiết kế một trang phục dựa trên phong cách dân tộc bạn thích, sử dụng giấy bìa cứng, giấy hoặc vải và màu sắc.

Bài 3. Tổ chức một cuộc triển lãm về thiết kế trang phục mà bạn đã làm trong số các nhóm hoặc thành viên trong lớp bạn. Nói về chúng.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận