Project –  trang 25 Unit 2 Life in the countryside?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 2 : Life in the countryside?  

                    Project

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Knowledge: Revise the knowledge they’ve learnt about the topic “Leisure activities”

– Skills: Practice reading, speaking & writing skills (Ind. PW, GW)

– Attitude: Co-operation & aware of the life in the countryside.

I LOVE COUNTRYSIDE (TÔI YÊU MIỀN QUÊ)

Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một nơi mà bạn muốn đến sống ở miền quê. Sau đó lập danh sách:

những điều mà bạn có trong bức tranh

những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó

Our place in the countryside has a wooden house. The house is near the river. There is a boat on the river. There is also a field of wild flowers nearby.

We will bike along the river and swim in the river. We will go boating on the river. In the morning we will go picking the wild flowers.

Nơi của chúng tôi ở miền quê có một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gần sông. Có một chiếc thuyền ở trên sông. Củng có một cánh đồng hoa dại gần đó.

Chúng tôi sẽ đạp xe dọc bờ sông và bơi ở sông. Chúng tôi sẽ di thuyền trên sông. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi hái hoa dại.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận