Phát triển tư duy Toán học lớp 2 – Kỹ năng thêm bớt

Đang tải...

PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC 2

Kĩ năng: Thêm, bớt

Bài 1. Có 17 quả táo và 22 quả cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả ?

Phát triển tư duy Toán học

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 2. Đức có 14 viên bi. Bạn ấy đưa 8 viên cho em trai. Hỏi bây giờ bạn ấy có bao nhiêu viên bi ?

Phát triển tư duy Toán học

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 3. Na có 6 con búp bê màu vàng và 13 con búp bê màu hồng. Hỏi bạn ấy có tất cả bao nhiêu con búp bê ?

Phát triển tư duy Toán học

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 4. Một cửa hàng có 29 chiếc diều. Sáng nay, cửa hàng đã bán được 13 chiếc. Hỏi cửa hàng đó còn tất cả bao nhiêu chiếc diều ?

Phát triển tư duy Toán học

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5. Hương hái được một số quả cam vào buổi sáng và 15 quả cam vào buổi chiều. Bạn ấy hái được tổng cộng 39 quả cam. Hỏi lúc sáng, bạn ấy đã hái được bao nhiêu quả cam ?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 6. Dì Út có 48 quả trứng gà. Dì đã bán được 22 quả trong buổi sáng và 16 quả trong buổi chiều. Hỏi dì Út còn lại bao nhiêu quả trứng ?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 7. Mai có một số viên kẹo. Mai mua thêm 14 viên nữa và mẹ đưa cho Mai thêm 12 viên nữa. Cuối cùng, Mai có 30 viên kẹo. Hỏi lúc đầu Mai có bao nhiêu viên kẹo ?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 8*. Tài dùng 3 chiếc que để gắn vào 4 chấm tròn. Hỏi bạn ấy có thể gắn 3 chiếc que vào 4 chấm tròn theo bao nhiêu cách ?

  Phát triển tư duy Toán học

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

Xem đầy đủ và tải về file word  TẠI ĐÂY

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận