Phải mắc ampe kế và vôn kế như thế nào để đo hiệu điện thế và dòng điện qua vật dẫn?

Loading...

 

Trả lời:

Ampe kế mắc nối tiếp, vôn kế mắc song song với vật dẫn.

 

Loading...

 

Related Posts

Bình luận