Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Bài tập Toán 4

Đang tải...

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ?

                                               Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng.

                                               Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

                                               Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Xem thêm tài liệu đầy đủ ở dưới đây

Đang tải...

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận