Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó – Bài tập Toán 4

Đang tải...

Hoc360.net xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh lớp 4 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó – Bài tập Toán 4

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhát bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

                                               Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 (4) Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

                                               Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Giá trị số tự nhiên thích hợp của x, sao cho x × 4 < 15 là :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Xem thêm tài liệu đầy đủ ở dưới đây

Đang tải...

>> Tải file về  TẠĐÂY.

>> Xem thêm :

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận