Ôn tập : Về phân số trang 166 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng \frac{2}{5} là phân số chỉ phần đã tô màu của hình nào?

A . Hình 1

B . Hình 2

C . Hình 3

D . Hình 4

Bài giải:

Hình 3. Chon C.

Câu 2. Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài giải:

 

 

Câu 3. Rút gọn các phân số :

Bài giải:

Câu 4. Quy đồng mẫu số các phân số :

 

 

Xem thêm Ôn tập  về các phép tính với phân số tại đây 

 

 

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận