Ôn tập : Tính chất giao hoán của phép cộng trang 42 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847            b) 6509 + 2876 = 9385          c) 4268 + 76 = 4344

   379 +   468 = …                   2876 + 6509=…                     76 + 4268=…

Bài giải:

a) 468 + 379 = 847             b) 6509 + 2876 = 9385           c) 4268 + 76 = 4344

    379 + 468 = 847                  2876 + 6509 = 9385               76 + 4268 = 4344

 

 

Câu 2. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

a) 48 + 12 = 12 + …                                b) m + n = n + …

65 + 297 =    … + 65                                   84 +.0 = … + 84

… + 89 = 89 + 177                                      a + 0 = … + a = …

Bài giải:

a) 48 + 12 = 12 + 48                                    b) m + n = n + m

65 + 297 =    297 + 65                                     84 + 0 = 0 + 84

177 + 89 =    89 + 177                                    a + 0 = 0 + a = a

 

Câu 3.Điền dấy thích hơp vào chỗ chấm  >; =; < 

a) 2975 + 4017 … 4017 + 2975                 b) 8264 + 927   … 927 + 8300

 2975 + 4017 … 4017 + 3000                        8264 + 927   … 900 + 8264

2975 + 4017 …     4017 + 2900                     927 + 8264   … 8264 + 927

Bài giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975  ( tính chất giao hoán của phép cộng )

2975 + 4017 < 4017 + 3000 (vì 2975 < 3000)

2975 + 4017 > 4017 + 2900 (vì 2975 > 2900)

b) 8264 + 927 < 927 + 8300 (vì 8264 < 8300)

8264 + 927 > 900 + 8264 (vì 927 > 900)

927 + 8264 = 8264 + 927 (tính chất giao hoán của phép cộng)

 

Xem thêm  Biểu thức có chứa ba chữ tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận