Ôn tập : Tìm phân số của một số trang 135 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó  \frac{3}{5}  số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Bài giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học là :

Đáp số: 21 học sinh khá.

Câu 2. Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng

bằng  \frac{5}{6}  chiều dài. Tính chiều rông của sân trường.

Bài giải:

Chiều rộng của sân trường là :

Đáp số: 100m.

Câu 3. Lớp 4A có 16 hoc sinh nam và so hoc sinh nữ bằng  \frac{9}{8}  số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải:

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

Đáp số: 18 học sinh nữ.

 

Xem thêm Phép chia phân số tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận