Ôn tập : Thực hành về hình vuông trang 55 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1.

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm.

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Bài giải:

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm.

– Bước 1: Vẽ đoạn thẳng CD = 4cm.

– Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thằng DA = 4cm

– Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại c, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 4cm.

– Bước 4: Nối A và B ta được hình vuông ABCD.

b) Chu vi của hình vuông là:

             4 x 4 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

             4 x 4 = 16 (cm2)

Câu 2.Vẽ theo mẫu : 

Bài giải:

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 ô li.

Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B, và đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy một đốạn thẳng AD dài 4 ô li và BC dài 4 ô li.

Lấy trung điểm các cạnh của hình vuông.

Nối các trung điểm đó lại.

b) Vẽ hình vuông như câu a.

Vẽ hai đường chéo của hình vuông.

Xác định tâm của hình tròn chính là giao điểm của hai đường chéo đó.

Vẽ hình tròn có bán kính bằng 2 ô li với tâm đã xác định.

 

Câu 3. Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem 2 đường chéo AC và BD.

a) Có vuông góc với nhau hay không?

b) Có bằng nhau hay không?

Bài giải:

Vẽ một hình vuông có độ dài cạnh 5cm rồi thực hiện kiểm tra như yêu cầu bài tập.

Từ đó rút ra nhận xét về hai đường chéo của hình vuông.

a) Hai đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau.

b) Hai đường chéo của hình vuông có độ dài bằng nhau.

 

Xem thêm Luyện tập trang 55 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận