Ôn tập : Phép cộng phân số ( Tiếp theo ) Trang 127 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được \frac{3}{8} quãng đường . Giờ thứ hai chạy được \frac{2}{7} quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Bài Giải : 

Sau hai giờ ô tô chạy được là : 

 

Xem thêm Luyện tập trang 128 tại đây

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận