Ôn tập : Phép cộng phân số trang 126 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 2. Tính chất giao hoán : Viết tiếp vào chỗ chấm :

Khi ta thay đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi : 

Bài Giải : 

Câu 3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho . Ô tô thứ nhất chuyển được  \frac{2}{7}   số gạo trong kho, Ô tô thứ hai chuyển được \frac{3}{7} số gạo trong kho . Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ? 

Bài Giải :  

Cả hai ô tô chuyển được số gạo  trong kho là : 

 

Xem thêm Phép cộng phân số ( Tiếp theo ) tại đây 

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận