Ôn tập : nhân với số có ba chữ số trang 72 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321;                       b) 1163 x  125;                    c) 3124 x 213

Bài giải:

 

Câu 2. Viết giả trị của biểu thức vào ô trống:

Bài giải : 

Câu 3Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Bài giải:

Diện tích của mảnh vườn hình vuông là:

             125 x 125= 15625 (m2)

Đáp số: 15625m2

 

Xem thêm nhân với số có ba chữ số ( tiếp theo ) tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận