Ôn tập : nhân với số có ba chữ số ( tiếp theo ) trang 73 – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 305 ;                  b)   308 x 563                  c) 1309 x 202 ;

Bài Giải


Câu 2. Đúng ghi Đ . Sai ghi S vào chỗ trống :

 

Bài giải : 

 

Câu 3. Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Tóm tắt:

1 ngày 1 con ăn: 104g

ngày 375 con ăn: . . . kg?

Bài giải:

Cách 1:  Số  ki-lô-gam thức ăn  trại  đó  cần  cho 1  ngày  là:

      104 x 375 = 39000 (g) = 39 (kg)

Số ki-lô-gam thức ăn trại đó cần trong 10 ngày là:

        39 x 10 = 390 (kg) 

Đáp số: 390kg.

Cách 2:      số  gam thức  ăn cần cho 1 con gà trong 10 ngày là:

              104 x 10 = 1040 (g)

Số ki-lô-gam thức ăn cần cho 375 con gà trong 10 ngày là:

              1040 x 375 = 390000 (g) = 390 (kg)

Đáp số: 390kg.

 

Xem thêm Luyện tập trang 74 tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận