Ôn tập : Mét vuông trang 64 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Viết theo mẫu:

 

Bài giải:

 

 

Câu 2.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m² = … dm²                                 400dm² = … m²

100dm² = … m²                             2110dm² = … dm²

1m2 = … cm²                                15m² = ….cm²

10 000cm² = …m²                      15m² = ….cm²

Bài giải:

1m² = 100dm²                                400dm² = 4 m²

100dm² = 1m²                               2110dm² = 211 000 dm²

1m² = 10 000cm²                          15m² = 150 000cm²

10 000cm² = 1m²                           15m² = 1002cm²

 

Câu 3. Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Tóm tắt :

Lát nền 200 viên gạch

Cạnh viên gạch: 30cm

Diện tích căn phòng: ..m²

Bài giải:

Diện tích một viên gạch là:

       30 x 30 = 900 (cm²)

Diện tích căn phòng đó là:

       900 x 200 = 180 000 (cm²)

Đổi: 180 000cm²= 18m²

Đáp số: 18m²

 

Câu 4. Tính diện tích của miếng bìa có cá kích thước theo hình vẽ dưới đây :

 

 

Bài giải :

Ta có thể chia tấm bìa thành ba hình chữ nhật nhỏ như sau:

Hình chữ nhật (1) có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.

Hình chữ nhật (2) có chiều dài 15cm, chiều rộng 2cm.

Hình chữ nhật (3) có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm.

Diện tích hình chữ nhật (1) là:

          4 x 3  = 12 (cm²)

Diện tích hình chữ nhật (2) là:

          15 x 2 = 30 (cm²)

Diện tích hình chữ nhật (3) là:

           6 x 3 = 18 (cm²)

Diện tích miếng bìa là:

          12 + 30 + 18 = 60 (cm²)

                                                              Đáp số: 60cm²

 

Xem thêm Nhân một số với một tổng tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận