Ôn tập : Luyện tập trang 26 sách giáo khoa – toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày, 31 ngày, 28 (hoặc 29) ngày.

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày.

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày.

Hỏi:

– Năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

– Năm không nhuận có bao nhiêu ngày ? 

Bài giải:

a) Kể tên những tháng có:

– 30 ngày: 4, 6, 9, 11.

– 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

– 28 (hoặc 29) ngày: 2.

b) Cho biết:

Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày.

Năm không nhuận là năm mà tháng 2 chỉ có 28 ngày.

– Năm nhuận có 366 ngày.

– Năm không nhuận có 365 ngày.

 

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: ‘

3 ngày = … giờ ;             3 giờ 10 phút = … phút

4 giờ = …phút;                2 phút 5 giây = … giây

 

8 phút = …giây;              4 phút 20 giây = … giây

Bài giải:

3  ngày = 72 giờ ;             3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ = 240 phút ;             2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây ;            4 phút 20 giây = 260 giây

 

Câu 3.

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Bài giải:

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ 18 (XVIII).

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 – 600 = 1380. Năm đó thuộc thế kỉ 14 (XIV).

 

Câu 4. Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết ¼ phút. Bình chạy hết $ latex \frac{1}{5} $ phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Bài giải:

Nam : ¼ phút = 15 giây

Bình:  $ latex \frac{1}{5} $ phút = 12 giây Bình nhanh hơn Nam.

Bình nhanh hơn Nam số giây là : 15 – 12 = 3 (giây)

                                                           Đáp số: Bình nhanh hơn Nam 3 giây.

 

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ:

A. 9 giờ 8 phút                           B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút                         D. 9 giờ 40 phút

b) 5kg 8g = ?

A. 58g                                     B. 508g

C. 5008g                                D. 580g

 

Bài giải:

a) Khoanh vào B. Đồng hồ chỉ 8 giờ 40 phút.

b) Khoanh vào C. 5008g

 

Xem thêm  Tìm số trung bình cộng tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận