Ôn tập : Luyện tập trang 143 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài các đường chéo là 19cm và 12cm;

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm.

Bài giải:

a) Diện tích hình thoi là:

       19 x 12 : 2 = 114 (cm2)

b) Đổi 7dm = 70cm Diện tích hình thoi là :

        30 x 70 : 2 = 1050 (cm2)

Đáp số: a) 114cm2; b) 1050cm2.

Câu 2. Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Bài giải:

Diện tích miếng kính là:

       14 x 10 : 2 = 70 (cm2)

Đáp số: 70cm2

Câu 3. Cho bốn hình tam giácL mỗi hình như hình bên:

a) Hãy xếp bốn hình tam giác đó thành môt hình thoi như hình bên:

b) Tính diện tích hình thoi.

Bài giải:

Đường chéo AC dài là:

   2 + 2 = 4 (cm)

Đường chéo BD dài là:

   3 + 3 = 6 (cm)

Diện tích hình thoi là:

    4 x 6 : 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12cm2.

Câu 4. Thực hành: 

Gấp tờ giấy hình thoi (theo hình vẽ) để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:

Bốn cạnh đều bằng nhau.

Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

 

Xem thêm  Luyện tập chung trang 144 tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận