Ôn tập : Luyện tập trang 128 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 4. Trong mỗi buổi sinh hoạt , chi đội lớp 4A có \frac{3}{7} số đội viên tập hát và \frac{2}{5}  số đội viên tham gia đá bóng . Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội ?

Bài giải :

Số đội viên tham gia tập hát và đá bóng là : 

 

Xem thêm Luyện tập trang 128  tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận