Ôn Tập : Luyện tập chung trang 148 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là \frac{3}{8}

Bài giải :      

                                                   Giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

       3 + 8 = 11(phần)

Số bé là :

       198 : 11 x 3 = 54

Số lớn là:

       198 – 54 = 144

Đáp số: Số bé: 54;

              Số lớn: 144.

Câu 2. Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam băng \frac{2}{5} số  quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán.

Bài giải:

Ta có sơ đồ sau     

                               

Giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

           2 + 5 = 7 (phần)

Người đó đã bán số cam là:

          280 : 7  x 2 = 80 (quả)

Người đó đã bán sô quýt là:

           280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: Số cam: 80 quả;

              Số quýt: 200 quả.

Câu 3. Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trổng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau?

Bài giải:

Tổng số học sinh của hai lớp là:

       34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

        330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trổng là:

        5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

       330 – 170 = 160 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 170 cây;

               Lớp 4B: 160 cây.

Câu 4. Môt hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng ¾ chiểu dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

ta có sơ đồ :

Giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

    350  : 2  = 175 (m)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

    3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

    175 : 7 x 3 = 75 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

      175 – 75= 100 (m)

Đáp số: Chiều rộng: 75m;

             Chiều dài: 100m.

 

Xem thêm luyện tập trang 149 tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận